Autor Nika

Laura Nowlin: If He Had Been with Me

Laura Nowlin: If He Had Been with Me

V dnešnej uponáhľanej dobe mnohí mladí ľudia riešia problémy so vzťahmi a láskou. A v prípade, že stratia danú osobu, veľmi ťažko sa s takou stratou vyrovnávajú. Príbeh If He Had Been with Me o dvoch mladých ľudí popisuje, aké sú takéto straty a hľadania